hegel.jpg

hegel1.jpg

Välljud från våra grannar i väst

Historien om Hegel började 1988 då Bent Holter, en student vid Tekniska Universitet i Tronheim (NTNU), bestämde sig för att göra en avhandling om den ursprungliga designen av förstärkarens transistorer som kunde bota det vanligaste problemet i klassiska system, fienden nummer ett - harmonisk distortion. Holter bestämde sig för att tänka utanför ramarna och påbörjade ett projekt som är basen till den teknologi som vi idag känner till som SoundEngine.

Det tidiga nittiotalet var en period av framgång för fabrikatet. Först såg de till att få patent på lösningen SoundEngine, de utvecklade sedan en DAC (1994) och en CD-spelare (1996). Under de kommande åren växte företaget och utökade sin produktportfölj.

Idag är Hegel ett av de bäst etablerade märkena i HiFi-världen och tillverkar för- och slutsteg, CD-spelare och några av de bästa D/A-omvandlarna på marknaden. SoundEngine var bara starten, idag har de ytterligare 6 stycken unika patenterade lösningar. Företaget har återförsäljare i mer än 30 länder och produkterna säljs över hela världen. Utmärkelser och testresultat från fackpress talar för sig själva.